Magic voice ของเล่นเสริมพัฒนาการ ฝึกหัดออกเสียง 3 ภาษา สำหรับพัฒนาไอคิวเด็ก 1 - 10 ขวบ

Magic Voice ของเล่นเสริมพัฒนาการ

เด็กๆ สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาการอ่าน และการพูด มีทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน ให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้ง 3 ภาษา ไปพร้อมกัน เสริมสร้างให้เด็กมีพื้นฐานด้านความคิด และบุคลิกที่สมบูรณ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสามารถผ่อนคลายได้ ทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง และมีเพื่อนมากมาย ศักยภาพทางสติปัญญาของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างไม่มีขีดจำกัด

สั่งซื้อ

Magic Voice ของเล่นเสริมทักษะ สำหรับเด็ก

     เด็กๆของเรา ต้องก้าวให้ทันโลก สื่อการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการสอนภาษาจีน สำหรับเด็ก "เมจิกวอยซ์" ผลิตโดยวัสดุที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างความบันเทิง ความหรรษา และความสนุกในการเรียนรู้ ให้แก่น้องๆ หนูๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์

คุณสมบัติเด่นของ Magic Voice


 • เทคโนโลยีล่าสุดของการเรียนรู้ภาษา ของเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กๆ ตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เพียงใช้ปากกาอัจฉริยะแตะที่หนังสือ ก็เปรียบเสมือนมีครูเจ้าของภาษา มาอยู่กับเด็กๆ ในทุกที่ ทุกเวลาทำให้เรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว
 • เรียนภาษาอังกฤษ พูดภาษาจีน ท่องบทกลอน เล่านิทาน ฟังดนตรี มีฟังก์ชั่นครบครัน ช่วยในการ พัฒนาการอ่านและความสามารถในการเรียนรู้
 • ระบบเสียง Human Voice เสียงมนุษย์จริง 100% เสียงคมชัด
 • เรียนรู้ภาษาและคำศัพท์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เสริมสร้างความรู้รอบตัว ไปกับหนังสือน่าสนใจกว่า 16 เล่ม
 • มีหนังสือคำศัพท์ 10เล่ม หนังสือนิทานและกลอนต่างๆ 6 เล่ม สนุกกับคำศัพท์มากกว่า 1,500 คำ

หนังสือเรียนรู้คำศัพท์


 • หนังสือเรียนรู้คำศัพท์ มีจำนวน 10 เล่ม
 • สอนการออกเสียงตัวอักษร ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทีละตัว ถูกต้องและจดจำง่าย
 • แสดงตัวอย่างคำศัพท์ พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส เป็นสื่อการสอน เสริมสร้างจินตนาการของเด็ก พร้อมความหมายภาษาไทย
 • สนุกกับคำศัพท์มากกว่า 1,500 คำ เนื้อหาหลากหลายเปิดโลกทัศน์ของเด็ก

หนังสือนิทานและกลอน


 • หนังสือนิทานและกลอน มีจำนวน 6 เล่ม
 • ช่วยสร้างสถานการณ์ในการสอน เสริมสร้างจินตนาการของเด็ก
 • เด็กมีความสามารถในการวิเคราะห์ และช่วยให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษา
 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ทำให้เด็กได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อการสอน


 • เรียนรู้คำศัพท์อย่างรวดเร็ว พัฒนาการอ่าน การออกเสียง ด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง และเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้
 • เนื้อหาหลากหลายเปิดโลกทัศน์ของเด็ก
 • เสริมสร้างให้เด็กมีพื้นฐานด้านความคิด และเสริมสร้างให้เด็กมีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย
 • ศักยภาพทางสติปัญญาของเด็ก ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
 • เด็กสามารถออกเสียงตามได้ เมื่อใช้ปากกาสอนภาษา สัมผัสที่รูปหรือคำศัพท์

ฟังก์ชั่นการใช้งาน

 • คลิกและอ่านออกเสียงอัตโนมัติ
 • บันทึกเสียงได้
 • เล่น MP3 ได้
 • สื่อสารโต้ตอบอัตโนมัติ
 • คลังความรู้ด้านภาษา
 • สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

1 ชุด ประกอบด้วย

หนังสือคำศัพท์ 10 เล่ม

หนังสือนิทานและกลอน 6 เล่ม

คำศัพท์มากกว่า 1,500 คำ