Magic voice ของเล่นเสริมทักษะ ฝึกหัดออกเสียง 3 ภาษา สำหรับพัฒนาไอคิวเด็ก 1 - 10 ขวบ

Magic Voice ของเล่นสอนภาษา

เด็กๆ สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาการอ่าน และการพูด มีทั้งภาษาไทย อังกฤษและจีน ให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้ง 3 ภาษา ไปพร้อมกัน เสริมสร้างให้เด็กมีพื้นฐานด้านความคิด และบุคลิกที่สมบูรณ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสามารถผ่อนคลายได้ ทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง และมีเพื่อนมากมาย ศักยภาพทางสติปัญญาของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างไม่มีขีดจำกัด

สั่งซื้อ

Magic Voice ตัวอย่างหนังสือ และหน้าในของหนังสือ

     เด็กๆของเรา ต้องก้าวให้ทันโลก ของเล่นสอนภาษาสำหรับเด็ก " เมจิกวอยซ์ " ผลิตโดยวัสดุที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างความบันเทิง ความหรรษา และความสนุกในการเรียนรู้ ให้แก่น้องๆ หนูๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์


1. นางสาวฮุยและหนูน้อยหมวกแดง

2. คำศัพท์ภาษาไทย อังกฤษและจีน เล่ม 1

3. คำศัพท์ภาษาไทย อังกฤษและจีน เล่ม 2

4. คำศัพท์ภาษาไทย อังกฤษและจีน เล่ม 3

5. คำศัพท์ภาษาไทย อังกฤษและจีน(หมวดหมู่)

6. ตัวอักษรจีน เล่ม 1

7. ตัวอักษรจีน เล่ม 2

8. ตัวอักษรจีน เล่ม 3

9. คณิตศาสตร์ สอนการนับเลข

10. ตัวอักษร A-Z และคำศัพท์ร่างกาย+อาชีพ

11. ตัวอักษรพินอิน(ตัวอักษรที่ใช้กำกับการออกเสียงภาษาจีนหรือคำอ่าน)

12-16. คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน บทกลอนและข้อคิด รวมถึงหลักธรรมจากคัมภีร์พันอักษร แนวคิดและการเปรียบเทียบ

ฟังก์ชั่นการใช้งาน

  • คลิกและอ่านออกเสียงอัตโนมัติ
  • บันทึกเสียงได้
  • เล่น MP3 ได้
  • สื่อสารโต้ตอบอัตโนมัติ
  • คลังความรู้ด้านภาษา
  • สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

1 ชุด ประกอบด้วย

หนังสือคำศัพท์ 10 เล่ม

หนังสือนิทานและกลอน 6 เล่ม

คำศัพท์มากกว่า 1,500 คำ